Envío e aceptación de propostas de póster

Co fin de colaborar na difusión da especialización do campus de Ourense como Campus Auga e de dar visibilidade, cunha perspectiva interdisciplinar, aos resultados de proxectos ou traballos de investigación sobre tópicos relativos á auga e aos recursos hídricos, poderanse elaborar e expoñer, nas inmediacións da Aula Magna, pósteres que inclúan contidos desenvolvidos por investigadores ou equipos de investigación, aínda que non se axusten aos eixos temáticos do Congreso e corresponda a ámbitos ou disciplinas non xurídicas.

As persoas responsables de proxectos de convocatorias internacionais, estatais ou autonómicas, poderán solicitar ao Comité organizador a inclusión do seu proxecto no programa do Congreso. Para iso, cumprimentarán, do mesmo xeito que os investigadores que o desexen, antes do 2 de xullo de 2022 (1º prazo) e do 31 de agosto de 2022 (2º prazo), o formulario de proposta de póster accesible na páxina web do Congreso. O Comité organizador avaliará estas propostas e comunicará debidamente a súa aceptación antes do 12 de xullo de 2022 (1º prazo) e do 9 de setembro de 2022 (2º prazo).

A Revista de Dereito, Auga e Sustentabilidade (REDAS) (ISSN-e 2444-9571) publicará electronicamente os posters admitidos ao Congreso, nos supostos en que os seus autores así o desexen.
 

Formulario de envío