Cuotas de inscrición

Categoría Ata o 25/07/2022 Ata o 30/09/2022 Ata o 12/10/2022
Congresista 100,00 € 120,00 € 130,00 €
Persoal docente e investigador 70,00 € 85,00 € 90,00 €
Investigador/a posdoutoral 40,00 € 50,00 € 55,00 €
Estudante de grao, mestrado ou doutoramento* Gratuíto Gratuíto Gratuíto
Investigador/a de ámbitos científicos distintos do Dereito con poster** Gratuíto Gratuíto Gratuíto
Acompañante*** 40,00 € 50,00 € 55,00 €

 

Os prezos da inscrición inclúen a entrega de documentación e a asistencia ás sesións científicas do Congreso e os cafés.

* A inscrición, gratuíta para o alumnado de grao, mestrado ou doutoramento, inclúe unicamente asistencia ás sesións científicas do Congreso.

** A inscrición, gratuíta para o persoal investigador de ámbitos científicos alleos ao dereito que presenten posters, inclúe unicamente exposición de posters e entrada ás sesións de apertura e clausura.

*** A inscrición, no caso das persoas acompañantes inclúe entrada ás sesións de apertura e clausura.

 

Datos participante

Congresista
Personal docente e investigador
Investigador/a posdoctoral
Estudiante de Grado, Máster o Doctorado
Investigador/a de ámbitos científicos distintos de Derecho con Poster
Acompañante

Justificante de ingreso


 

Formas de pago

Para pagos desde a Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente, ingreso en efectivo nunha sucursal de ABANCA.

 • Entidade bancaria: ABANCA
 • IBAN: ES14 2080 0501 12 3110000112
 • SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
 • Concepto: INV00211, D.N.I./Pasaporte, APELIDOS E NOME (do/da congresista, independentemente da persoa ou entidade que execute o pago)

Para pagos desde España fóra da Comunidade Autónoma de Galicia: Transferencia bancaria.

 • Entidade bancaria: ABANCA
 • IBAN: ES14 2080 0501 12 3110000112
 • SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
 • Concepto: INV00211, D.N.I./Pasaporte, APELIDOS E NOME (do/da congresista, independentemente da persoa ou entidade que execute o pago)

Para pagos desde fóra de España: Transferencia bancaria incluíndo o código SWIFT/BIC.

 • Entidade bancaria: ABANCA
 • IBAN: ES14 2080 0501 12 3110000112
 • SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
 • Concepto: INV00211, D.N.I./Pasaporte, APELIDOS E NOME (do/da congresista, independentemente da persoa ou entidade que execute o pago)