Neste bloque agrúpanse estudos xurídicos, tanto desde a perspectiva do Dereito público como do Dereito privado, relacionados coa sustentabilidade e os recursos hídricos.

 • Historia xurídica da auga, recursos naturais e medio ambiente
 • A auga na Axenda 2030
 • A auga e a cooperación ao desenvolvemento
 • O nexo auga-enerxía-alimentación- ecosistemas
 • Auga e adaptación e mitigación do cambio climático
 • Auga e turismo
 • Prevención, control e reparación da contaminación dos recursos hídricos
 • Prevención e resolución de controversias sobre a auga
 • A política de augas da UE
 • Os tributos sobre a auga ante o cambio climático
 • Auga, responsabilidade ambiental e garantías financeiras